14. Türk Plastik Endüstri Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldık

SATDER olarak Türk Plastik Endüstri Kongresi’ne konuşmacı olarak katılım sağladık.

Türkiye, vahşi ayıklamanın yapıldığı günlerden geçip, 2005 yılında kaynakta ayırma toplama sistemini devreye alma noktasına geldi ve belediyelere görev verildi. Ardından toplama ayırma tesisleri kuruldu. Yetkilendirilmiş kuruluşlar sisteme entegre edildi. Bu süreçte atıkların toplanmasında önemli role sahip olan sokak toplayıcılarının statüsü netleştirilmelidir. Sokak toplayıcılarının, sıfır atık projesine destek sağladığı unutulmamalı ve kendilerine hak ettikleri değer verilmeli.”

SATDER Başkanı Recep Karaman