Kaotik Fiyat Çalkantıları Sonrasında OCC Dengeyi Buldu

New Recycling Center

OCC fiyatları son birkaç aydır istikrarını koruyor ve bu durum, büyük bir aralıkta çalkantılar yaşayan pazara şimdilik sükunet getirdi. Ancak arz fazlalığı fiyatların tekrar tırmanışa geçmesini önleyebilir.
İç piyasada eski oluklu karton (OCC) şu anda 2017 yılındaki rekora yakın fiyatının neredeyse yarısından satılsa da, tüm geri dönüştürülebilir emtialar genelindeki mevcut pazar sıkıntıları dikkate alındığında OCC, akış için önemli bir bileşen olmayı sürdürüyor.
Colorado Association for Recycling (CAFR) İcra Direktörü Laurie Johnson, “Bulabilirseniz, satabilirsiniz,” diyor.
Johnson, ulaşım maliyetleri ve son pazar eksikliğinin iki önemli engel olarak pek çok emtia için geri dönüşüm sektörünü örselemeye devam ettiğini belirtiyor. Bu engeller arasında, OCC fiyatlarının sürekli düşük seyri, “pazarda olan bitenlerle ilişkilendirilmeli” diyor.
Başka bir deyişle, OCC fiyatları düşük olsa da diğer emtia fiyatları daha da düşük. Bunun ana birörneği olarak, karışık kağıt fiyatları son aylarda eksilere düştü. Bir MRF işletmecisi, sadece birkaç ay önce karışık kağıdı tesisinden aldırmak için ton başına 56 USD ödemek zorunda kaldığını açıkladı.
Jonson, “En azından karton karşılığında para alabiliyorum,” diyerek tedarikçilerin geri dönüştürülebilir emtiaları elden çıkarma ihtiyacını dile getiriyor. OCC’nin piyasadaki gerileme sırasında artı değerde bir ürün olarak varlığını sürdürmesi, CAFR’ı California’nın ikinci en yoğun nüfuslu şehri olan Colorada Springs’de OCC’lerin çöp alanına dökülmesini yasaklamaya iten ana sebep. Bu gayret devam ediyor.
Selüloz araştırma firması RISI’ye göre, malzemenin kısa ton başına 70-75 USD’den işlem gördüğü Kuzeydoğu’daki OCC pazarında da benzer bir durum söz konusu.
Association of New Jersey Recyclers’dan Marie Kruzan, “Bu noktada olmak istemezdik, ama buradayız,” diyor.
OCC, ticari geri dönüşüm akışındaki selülozun en büyük kısmını oluşturuyor ve belediyelerin geri dönüşüm programlarında karışık kağıttan sonra en hakim ikinci kalite.
Talebin artmasına rağmen fiyatlar değişmiyor
OCC fiyatlarına etki eden etmenler programa ve bölgeye göre çok değişiyor. Örneğin bazı belediye programlarında, sözleşme hükümleri nedeniyle fiyat dalgalanmaları hemen etki göstermiyor. Ve coğrafi olarak, Kuzeybatı Pasifik’te RISI indeksi, Güneydoğu’ya göre çok daha düşük fiyatlara işaret ediyor.
Geri kazanılmış kağıt danışmanlık firması Moore & Associates’ten Bill Moore, Kuzeybatı Pasifik’in, diğer bölgelere oranla ihracat pazarına daha bağımlı durumda olduğunu ve Güneybatı’nın daha çok bir yurt içi pazar olduğunu söylüyor. Navlun piyasasının sıkışıklığı da fiyat farklarına etki edebiliyor.
İstikrar, olumlu görülen bir değişiklik olsa da fiyatlar, yakın geçmişe göre düşük seviyelerde yer alıyor. İki yıl önce ülke ortalaması 100 USD/kısa ton seviyelerindeydi ve bir yıl önce 150 USD/kısa tona kadar yükselmiş, ancak sonrasında 90 USD/kısa ton seviyelerine gerilemişti. Şimdi ise RISI’ye göre ulusal ortalama 67-72 USD/kısa ton aralığında yer alıyor.
Moore, yine de iki yıldan önceki dönem ile karşılaştırıldığında şu anda iç piyasa OCC fiyatlarının o günkü seviyelerden çok az aşağıda yer aldığına değiniyor.
Bugünkü fiyat durumu, son zamanlardaki kazanç raporlarında çok sayıdaki büyük çaplı OCC alıcısı tarafından tahmin edilmişti. Cascades’in Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Allan Hogg, şirketin OCC fiyatlarında yılın geri kalanında bir yükselme hareketi beklemediğini söylüyor.
Söz konusu kazanç raporlarında kağıt şirketi yöneticileri, OCC ihracat pazarlarında süregelen kısıtlamaları ve ABD ile Çin’in arasında büyüyen ticaret savaşını OCC fiyatlarını yakın gelecekte nispeten düşük tutacak ana etmenler arasında göstermişlerdi.
Ancak Moore, güçlü talep karşısında artması beklenebilecek olan OCC fiyatlarının neden son aylarda artmadığını açıklamak için bu etmenlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Pek çok piyasa analiz firması, kısmen e-ticaretteki artış ile birlikte önümüzdeki yıllarda  küresel karton pazarında genişleme tahmininde bulunuyor.
Kutu üretimi için OCC talebini artıran bu talep artışı, OCC pazarının geçen yıldaki fiyat seviyelerini yakalamasını sağlamak için yeterli olmadı.
Moore, “Piyasada sadece çok az miktarda [OCC] arz fazlasından söz edilebilir, diyerek, MRF’lerin karışık kağıt hacimlerini azaltmak için selüloz akışlarından daha çok miktarda OCC’ye ayırmalarına değiniyor.
Çin’in ithalat kısıtlamalarıyla bağlantılı olarak iç piyasada OCC arzı zaten artmıştı. MRF’lerde ayıklanan ek OCC ise daha düşük kalitede bir malzeme olma eğiliminde. Bu yüzden tedarikçiler, daha kalitesiz ancak daha çok OCC üretiyor ve her iki sebep de fiyatları aşağıda tutmak için yeterli.
Ancak ileriye bakıldığında, tüm işaretler istikrarlı bir şekilde büyüyen kutu kartonu sektörü sayesinde fiyatların tekrar tırmanışa geçeceğini gösteriyor.
Moore, “Sanırım OCC’ye yönelik küresel talep artıyor,” diyor.
Son kullanıcılar da bu görüşe katılıyor gibi: Moore, kısa süre önce fabrikaların OCC’den kutu kartonu üretimine başladıkları yönünde yapılan açıklamalara dikkati çekiyor. Örneğin International Paper, kısa süre önce Madrid’deki bir gazete kağıdı makinesini kutu kartonu üretimi için dönüştürdü. Moore, bu fabrikanın günde 2.500 ton OCC tüketeceğini ve bunun küresel OCC talep denklemine “gerçekten önemli bir etkisinin olacağını” belirtti.